Przejdź do treści
Home » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dla a360.pl ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Ten dokument ma celem przedstawienie sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej  a360.pl. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Administrator wykorzystuje dane osobowe do celów określonych w Polityce Prywatności.
Administrator szanuje Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Kontakt z administratorem za pomocą adresu e mail: ido@a360.pl.
  1. Inspektor Ochrony Danych – jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor jest dostępny pod adresem e-mail ido@a360.pl
  2. Poniżej wskazujemy jakie rodzaje danych Użytkowników Strony Internetowej mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
   1. Imię, nazwisko oraz adres e-mail, które Państwo podają w celu otrzymania ofert marketingowych;
   2. Adres e-mail, który Państwo podają podczas rejestracji na naszej stronie internetowej
   3. Informacje o wizytach i korzystaniu ze strony internetowej, w tym długość odesłań, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji;
   4. Informacja o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
  3. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody  Użytkownika oraz w oparciu o przepisy prawa ub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z a360.pl podmioty świadczące usługi prawne, serwisowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, biuro rachunkowe.
  5. Państwa dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez Google Analytics
  6. Strona internetowa posiada funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez gromadzenie plików „cookies”. Poziom ochrony przed cookies możne Użytkownik ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania cookies. Całkowite blokowanie cookies zwiększa bezpieczeństwo i ochrony danych ale może także uniemożliwić niektóre funkcje.
  7. Pozyskane dane z działania strony internetowej będą wykorzystane w szczególności do celu:
   1. Administrowania Stroną Internetową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   2. Podjęcia działań na Państwa prośbę przesłaną w formularzu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. Zapewnienia bezpieczeństwa działania strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   4. Zapobiegania oszustwom – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   5. Dostosowania strony internetowej do wykorzystywanej przeglądarki i urządzenia Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   6. Badaniu preferencji osób odwiedzających Stronę Internetową , tworzeniu statystyk – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   7. Prowadzenia działań marketingowych w tym przesyłania wyselekcjonowanej oferty w Newsleterze – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   8. Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług –- art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 360 dni od ostatniej wizyty na Stronie Internetowej lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   Dane przekazane w formularzach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów a następnie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o archiwach,  a następnie przez okres 6 lat licząc od końca roku kiedy umowa ustała. Dane osobowe przetwarzane  będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
  9. Użytkownik w zakresie przetwarzania jego danych ma prawa:
   1. Dostępu do swoich danych – art. 15 RODO;
   2. Sprostowania danych – art. 16 RODO
   3. Usunięcia danych – art. 17 RODO;
   4. Ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
   5. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
   6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO;
   7. Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO;
   8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem na adres wskazany w punkcie 1 Polityki Prywatności.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian będzie równoznaczne z przekazaniem informacji Użytkownikom w sposób zrozumiały i widoczny dla Wszystkich Użytkowników.

a360.pl 2010 – 2024